: ..

: ..
14.05.2019, 10:32   #2
vietphanmem20588
 
: 26.10.2018
:
52 .
: 1
: Abyss Walker 1

: 0
1 1
 : ..

L*m gi*u nhanh bằng kinh doanh hoa giả, *t vốn, nhiều lời v* không sợ hết hạn bảo quản, vì hoa giả m* nó đâu có t*n đâu m* lo, vấn đề l* chỉ cần bảo quản sạch sẽ chút l* dc

Xem thêm tổng quan b*i viết về kinh doanh hoa giả tại https://thietkewebchuyen.com/hot-bac...h-hoa-gia.html